Politika privatnosti i uslovi korišćenja.

Opšti uslovi korišćenja web stranice TS Ventures Fond

Web sajt www.tsv.fund je u vlasništvu i njime upravlja Društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima TS Ventures d.o.o. Beograd, Novi Beograd, Milutina Milankovića 3 v, MB: 21707341 (u daljem tekstu: TS Ventures). Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web sajtu www.tsv.fund ne smeju se prosleđivati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka TS Ventures -a ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu TS Ventures-u ili bilo kom trećem licu. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe posetioca web sajta (u daljem tekstu: Korisnik) uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava i prava trećih lica. 

Korišćenjem sadržaja ovih web stranica Korisnik prihvata: 

 • Sve rizike koji nastaju iz korištenja web sajta www.tsv.fund 
 • Da koristi sadržaj web sajta www.tsv.fund isključivo za sopstvene, neprofitabilne i nekomercijalne potrebe. TS Ventures se u potpunosti odriče svake odgovornosti, koja na bilo koji način može nastati ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica, odnosno za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kom trećem licu u vezi sa korišćenjem sadržaja web sajta www.tsv.fund.

Web sajt www.tsv.fund sadrži informacije o uslugama TS Ventures-a kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih lica koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. TS Ventures nema nadzor nad navedenim informacijama ili drugim Internet stranicama i u potpunosti se odriče svake odgovornosti za tačnost i dostupnost sadržaja na Internet stranicama kreiranim od strane trećih lica. 

Web sajt www.tsv.fund koristi tzv. kolačiće (eng. ‘cookies’). Opšti uslovi korišćenja web stranica TS Ventures-a pružaju jasne i relevantne informacije o kolačićima koji se koriste i o razlozima za njihovo korišćenje. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generiše web sajt i koje web pretraživač smešta na disk Korisnika u obliku male tekstualne datoteke. 

Sesijski kolačići, male datoteke, se postavljaju na računar Korisnika ili mobilni uređaj preko web sajtova koji se posećuju ili određenih poruka dobijenih putem e-maila. Njihova upotreba je široko rasprostranjena kako bi web sajtovi mogli pravilno da funkcionišu i kako bi njihovi vlasnici mogli da dobiju poslovne i marketinške informacije. 

Kolačić sadrži tekstualni niz koji sadrži informacije o pregledaču. Za rad nije neophodno da kolačić prepozna odakle je Korisnik, on samo treba da ustanovi tip web pregledača Korisnika. Neki kolačići koje TS Ventures koristi čuvaju informacije o Korisniku koje su lične prirode. Ipak, takve informacije se čuvaju samo ako ih je Korisnik sam objavio, odnosno uneo na web sajtu www.tsv.fund i to isključivo radi pribavljanja nužnih informacija za lakše funkcionisanje i upotrebu web sajta www.tsv.fund. 

Kolačići se koriste iz tehničkih razloga kako bi se omogućio efikasan rad web sajta
www.tsv.fund, odnosno kako bi se: 

 • održala ravnoteža saobraćaja na web sajtu, a korisnici dobili koherentne i pouzdane usluge; 
 • saobraćaj ograničio na ključne delove web sajta da bi se održali nivoi efikasnosti rada; 
 • obezbedilo povezivanje Korisnika sa odgovarajućom uslugom na web sajtu, kada se vrše izmene načina na koji web sajt radi; 
 • Korisnik usmerio ka specifičnim primenama neke usluge ili ka specifičnim serverima; 
 • dobio uvid u to kako posetioci koriste web sajt i kako se web sajt može poboljšati u smislu njegove upotrebljivosti. 

Kolačići se koriste kako bi Korisnik mogao lakše da upotrebljava web sajt www.tsv.fund i oni: 

 • pamte informacije koje je Korisnik uneo u obrasce za prijavu prilikom navigacije kroz različite stranice u toku sesije mrežnog pregledača 
 • pamte identifikaciju prijavljivanja na web sajtu; 
 • pamte identifikaciju prijavljivanja na web sajtu; 
 • pamte primenjene postavke, kao što je izgled, veličina teksta, parametri i boje; 
 • prikazuju prijavljivanja na web sajtu. 

Kolačići se čuvaju na uređaju koji se koristi za pristup web sajtu www.tsv.fund koji ovo podešavanje pamti za naredni put. Kolačić prestaje da važi nakon određenog vremena (u svakom slučaju u periodu od 13 meseci). Korisnik ima mogućnost da izbriše kolačiće preko podešavanja u Web pregledaču. Sve dodatne informacije o brisanju ili blokiranju kolačića nalaze se na linku aboutcookies.org. aboutcookies.org 

Internet pregledači omogućavaju promene podešavanja u vezi sa kolačićima. Podešavanja se najčešće nalaze u meniju „Opcije” (Options) ili „Parametri” (Preferences). Dole navedene veze mogu biti od pomoći ukoliko Korisnik želi bolje da razume podešavanja: 

TS Ventures na web sajtu www.tsv.fund koristi i kolačiće za „ciljanje” koji su povezani sa uslugama koje pružaju treća lica, kao što je opcija „Podeli na društvenim mrežama”. 

Svim ovim kolačićima upravljaju treća lica, a sve dodatne informacije o privatnosti nalaze se na web sajtovima tih trećih lica. Korišćenjem web sajta www.tsv.fund Korisnik prihvata upotrebu kolačića za „ciljanje”. TS Ventures isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvalitet sadržaja web stranica www.tsv.fund u slučajevima odabira regulacije primanja kolačića od strane Korisnika. 

Više informacija o načinu regulisanja/isključenja iz ovakvog tipa kolačića nalaze se na linku: www.networkadvertising.org/choices

Osim toga, web sajt www.tsv.fund prati statističku posećenost isključivo radi pribavljanja nužnih informacija uz pomoć Google analitike (Google Analytics), analitičku uslugu na mreži koju pruža korporacija Google Inc. (u daljem tekstu „Google”). 

Google analitika koristi kolačiće, tekstualne datoteke koje se postavljaju na računar Korisnika, kao pomoć pri analizi načina na koji korisnici upotrebljavaju web sajt www.tsv.fund. Google koristi date informacije za potrebe procene upotrebe web sajta od strane Korisnika, za pripremu izveštaja o aktivnosti na web sajtu i upotrebi interneta. Google neće dovesti u vezu IP adresu Korisnika ni sa jednim drugim podatkom u vlasništvu Google-a. 

Dodatne informacije o kolačićima Google analitike, nalaze se na stranicama Google-a koje se odnose na pružanje pomoći i politiku zaštite privatnosti: Google Privacy Policy
a
i Google Analytics HelpGoogle je razvio dodatni program za pregledač za JavaScript Google analitike kojim se ona isključuje (ga.js, analytics.js, dc.js). Ukoliko Korisnik želi da bude isključen iz Google analitike, potrebno je da preuzme i instalira dodatni program za svoj mrežni pregledač, a dodatne informacije, se nalaze na linku. link.

TS Ventures se obavezuje da poštuje anonimnost i privatnost Korisnika web sajta www.tsv.fund. TS Ventures prikuplja lične podatke Korisnika samo ako iste Korisnik dobrovoljno dostavi TS Ventures-u, prilikom popunjavanja kontakt forme. TS Ventures će navedene podatke koristiti isključivo za potrebe kontaktiranja u vezi sa uslugama iz svoje delatnosti, razvoja usluga i sprečavanja potencijalnih zloupotreba. TS Ventures preuzima obavezu da sve podatke o Korisnicima čuva u skladu sa pozitivnim propisima i omogući dostupnost istih isključivo zaposlenima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla. Svi zaposleni TS Ventures-a koji prilikom obavljanja posla dolaze u kontakt sa podacima o Korisnicima odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. TS Ventures ima pravo da, u slučaju postojanja zahteva državnog organa, institucije ili nadležnog regulatornog tela, učini podatke o Korisniku dostupnim tim organima, institucijama i regulatornim telima u skladu sa važećim propisima. 

Korištenjem web stranica www.tsv.fund smatra se da je Korisnik upoznat i saglasan s ovim Opštim uslovima, uključujući i odredbe o obradi ličnih podataka i mogućnostima u vezi s kolačićima. 

TS Ventures zadržava pravo da, u skladu sa svojom poslovnom politikom ili izmenama pozitivnopravnih propisa, vrši izmene Opštih uslova korišćenja web stranica TS Ventures-a, o čemu na uobičajen način obaveštava Korisnike. 

Privatnost korisnika portala TS Ventures-a 

TS Ventures se obavezuje da će poštovati anonimnost i privatnost Korisnika svog sajta i aplikacija za koje je on isključivo odgovoran. Ovo se odnosi kako na sajt i aplikacije, tako i na interne aplikacije koje se koriste za poslovanje i realizaciju usluga Korisnika, uz napomenu da TS Ventures nema kontrolu i nije odgovoran za čuvanje i obradu podataka o ličnosti koje korisnici ostavljaju na web sajtovima drugih lica.

TS Ventures može prikupljati podatke o ličnosti Korisnika, kao što su ime i prezime, telefonski broj (uključujući mobilni), imejl adresa ili lokacija (IP adresu) samo ako ih Korisnik dobrovoljno dostavi, odnosno ukoliko Korisnik popuni formu istaknutu na web sajtu.

The collected data will be used for preparing and informing the user on offers (the user

reserves the right to inform the TS Ventures if they do not want to receive such data, after which the TS Ventures will no longer do so), submitting complaints and sending answers to user’s inquiries, within the period necessary for achieving the purpose.

Podaci o ličnosti se obrađuju u meri u kojoj je to potrebno da bi se ispunila svrha obrade, a isti se čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarivanje svrhe, osim u slučaju kada zakon obavezuje TS Ventures da ih i dalje čuva. Korisnik je svestan činjenice da se od TS Ventures može tražiti da otkrije podatke o ličnosti na zahtev državnih organa, a na osnovu zakona.

TS Ventures ima primenjene tehničke i organizacione mere bezbednosti u skladu sa kojima garantuje bezbednost podataka i neće dozvoliti bilo kakvo slučajno ili nezakonito uništavanje, slučajni gubitak, zloupotrebu, zabranjeno otkrivanje ili pristup i svaki drugi oblik nezakonite obrade.

Ako Korisnik smatra da su njegovi podaci prikupljeni od strane TS Ventures-a zloupotrebljeni ili na drugi način povređeni, treba da se obrati TS Ventures- u na mail dpo@tsv.fund.

Sve relevantne informacije o poštovanju anonimnosti i privatnosti Korisnika web sajta www.tsv.fund, kao i sve relevantne informacije koje se odnose na korišćenje tzv. kolačića (eng.’cookies’) i o razlozima za njihovo korišćenje sadržane su u Opštim uslovima korišćenja web stranice TS Ventures. 

Ovaj dokument se primenjuje od 01.09.2021. godine.st of September 2021.