Q&A

1. Koji su uslovi TSV Fonda koje aplikanti moraju da ispune?

Pored posedovanja inovativne ideje, neophodno je i da postoji unapred oformljen tim, koji pored stručnosti i veština, deli entuzijazam, posvećen je istom cilju i vođen željom za napretkom.

2. Koje su najvažnije karakteristike tima?

Funkcionalnost i operativnost tima i ravnopravni doprinos znanja i stručnosti, da bi projekat mogao da napreduje i da se realizuju ideje i ciljevi.

3. Kakav projekat je odgovarajući za podršku TSV Fonda?

Onaj koji može da ponudi originalno rešenje za određeni problem, da doprinese unapređenju postojećeg stanja i rezultata na tržištu, i koji može u budućnosti da nastavi da se razvija.

4. Da li je neophodno da proizvod za koji se traži investicija bude nov ili već u upotrebi, plasiran na tržište?

TSV finansijski podržava startape u ranoj fazi razvoja, tako da su veće šanse ako aplicirate sa već razrađenim projektom koji poseduje neke dodatne indikatore na osnovu kojih uliva poverenje za investiciju.

5. Šta jedan inovativni projekat treba da ponudi da bi konkurisao za podršku TSV fonda?

Treba da ponudi inovativna i tehnološki razvijena rešenja, koja su drugačija i u sebi nose potencijal da donesu novi način poslovanja u svojoj delatnosti, industriji, pa i na čitavom tržištu.

6. Šta dobija projekat koji uspostavi saradnju sa TSV Fondom?

Pored investicije u određenom iznosu, postoji i profesionalna podrška za dalji rad i razvoj projekta kao i pomoć pri širenju mreže kontakata koji mogu da doprinesu napretku vašeg projekta u budućnosti.

7. Kako se vrši prijava za investiciju TSV Fonda?

Jednostavnim popunjavanjem prijave na sajtu TSV Fonda, nakon čega kandidate sa najboljim predlozima očekuje proces intervjuisanja, a zatim konačna evaluacija celokupnog projekta, njegovog potencijala, kao i procena ispunjenih kriterijuma za investiranje.

8. Koji je iznos investicije TSV Fonda?

Visina pojedinačne investicije nije unapred određena i zavisi od više faktora kao što su inovativnost same ideje startapa, potencijal skalabilnosti i procena potencijala za tržišni rast.